EGR-Systeemreiniging

Vervuild EGR-Systeem reinigen.

Bekijk de producten

PROBLEEM: HOE ONTSTAAT EGR-VERVUILING?

Het uitlaatgas recirculatiesysteem zorgt ervoor dat uitlaatgassen niet direct worden uitgestoten, maar weer met de aangezogen lucht worden vermengd. Dit verlaagt de verbrandingstemperatuur en vermindert de uitstoot van stikstofoxide

Oliedampen, elektronische storingen, slijtage, maar ook een ongunstig rijprofiel kunnen ertoe leiden dat afzettingen en verklevingen op onderdelen gevormd worden. In het ergste geval met een defecte motor en stilstand tot gevolg

Het gevolg: vermogensverlies, onregelmatig stationair lopen en verhoogde emissie leiden tot duurdere reparaties

OPLOSSING: TUNAP EGR-SYSTEEMREINIGING

Ideaal voor de reiniging van grotere onderdelen in het inlaat- en uitlaat-
systeem zoals bv. het inlaatspruitstuk of de EGR-koeler

Ideaal voor de reiniging van kleinere onderdelen in het inlaat- en uitlaat-
systeem zoals bv. de EGR-klep